נצרות מסביב לכינרת – ללכת על המים

הניסים המיוחסים לישוע: הפיכת מים ליין, נס הדגים, הליכה על המים ועוד שהתרחשו באיזור הכנרת, מהווים מוקד למשיכת מאמינים נוצרים אל האתרים המצויינים בברית החדשה.

נטוס מעל כנסיות, פסיפסים עתיקים ואתרי ניסים וקדושה.

נעבור מעל כפר נחום והכנסיות סביב הכנרת, נחוג מעל כנסיית הטרנספיגורציה (ההשתנות) של ישוע על הר תבור, נמשיך לכיוון נצרת על כנסיותיה, הר הקפיצה והר מגידו שם נשמע על חזון יוחנן ביום הדין את מלחמת ארמגדון.

אפשר לשלב נחיתה וביקור בכנסיות באיזור, שייט בסירה על הכנרת וארוחת דגים או בשרים.